Ulken Ui

Ulken Ui

«Жалпы Үй» долбоору – бул Казакстанга жана дүйнөгө актуалдуу темаларга арналган ток-шоу: COVID-19 пандемиясы, онлайн жана санариптештирүү, бүгүнкү чындыктын жана келечектин экономикалык, социалдык жана маданий аспектилериндеги өзгөрүүлөр, медицинанын жаңы жетишкендиктери, IT , билим берүү ж.б. Долбоордун аталышы анын идеясын чагылдырат: Казакстан биздин жалпы үйүбүз жана өлкө ичинде болуп жаткан окуялар анын ар бир жашоочусун ойлондурат. "Улкен үйдүн" көрүүчүлөрү жана катышуучулары бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү, биздин ортобуздагы диалог тынчтыкты сактоого, ден-соолукту чыңдоого, жалпы элдин гүлдөп өсүшүнө шарт түзүүгө жардам берет. Ошондой эле ыңгайлуу коомдо болуу жана дүйнөлүк коомчулук менен жалпы кызыкчылыктарды бөлүшүү.

Максаты: Долбоор маалыматтын жетишсиздигинен стресстин деңгээлин төмөндөтүү жана пандемияга байланыштуу токтоосуз глобалдык, жергиликтүү өзгөрүүлөр үчүн түзүлгөн. Материалды даярдоодо расмий статистика, изилдөө маалыматтары, адистердин фактылары жана пикирлери колдонулат.

×