Book Club

Book Club

«Адабий клуб» - Бул казак адабиятына арналган телекөрсөтүү блогу. Анда программанын авторлору казакстандык классиктердин алдыңкы чыгармаларын өтө жөнөкөй жана так айтып беришет, учурдагы адабий долбоорлорду талдап, заманбап китеп тенденциясын байкап турушат.

Долбоордун алып баруучулары: Бекнур Кисиков - жазуучу, публицист, коомдук ишмер, Евразиялык франчайзинг ассоциациясынын президенти, «Тойказан жана Китапфест» фестивалдарынын автору жана уюштуруучусу.

Макпал Мыса - акын, Казакстан Журналисттер жана Жазуучулар Союзунун мүчөсү, республикалык конкурстардын лауреаты, «Казакстандын жүз жаңы жүзү» долбоорунун катышуучусу.

×