Сактар күмбөздүү имараттарды салууну Рим империясынан мурда өздөштүргөн

×