Delicious Kazakhstan

Delicious Kazakhstan

Жүздөгөн түстөр, миңдеген өңдөр, көптөгөн варианттар. Маданияттардын кесилишинде төрөлгөн уникалдуу айкалыш.

Борбор Азия, Европа, Паназия, Жер Ортолук деңиз жана Чыгыш! Мунун баары казак жеринде сакталып калган ашканалар. Тарбиялоонун эң даамдуусу менен «Delicious Kazakhstan» теледолбоорунан таанышыңыз.

×