Coronavirus. Impact on Business

Coronavirus. Impact on Business

Башка реалдуулуктагы ишкерлер, алар кимдер? Биздин каармандар жаңы шарттарга көнүүгө аргасыз болушат жана бул жаңы көз караштарды ачууга мүмкүнчүлүк берет. Алар мобилдик тиркемелерди түзүшөт, онлайн үйлөнүү үлпөтүн уюштурушат, тамак-аш, эл керектөөчү товарларды жеткирүү үчүн жаңы форматтарды ишке киргизишет, дизайнерлердин кийимдерин, бут кийимдерин, жада калса бет каптарды  тигишет. Ошондой эле, алар  - дарыгерлерге, оорулуу адамдарга, пенсионерлерге ар кандай жардамдарды көрсөтүшөт. Жаңы келген ишкерлер жашоо мурдагыдай болбой тургандыгын түшүнүшөт, бирок ал токтоп калбайт. Программада жөнөкөй нерселерди үнөмдөө жөнүндө сөз болот.

×