Султан Бейбарыстын кудасы султан Кала уулунун Египеттеги кол тамгасы

×