QAZAQ LIFE. Салт Тамара Асар менен

QAZAQ LIFE. Салт Тамара Асар менен

«QAZAQ LIFE. Салт Тамара Асар менен» – көрүүчүлөргө казак элинин айрым каада-салттары жөнүндө ар тараптуу айтып берүү, байыркы каада-салттарды билүү жана кармануу канчалык маанилүү экендигин түшүнүү. Бүгүнкү күндө ата-бабаларыбыздын тажрыйбасын туура чечмелеп жатабызбы?  ушул же башка ырым-жырымдардын терең маанисин түшүнөбүзбү? Бир чыгарылышта этнограф, доктур, аксакал жана жаш муундун ой-пикирлерин угабыз. Мындан тышкары, долбоордун милдеттеринин бири ылайыктуу атрибуттарды колдонуу менен эски жашоонун атмосферасын калыбына келтирүү болуп саналат.

×