Qazaq Golden Hits (orig.kz)

Qazaq Golden Hits (orig.kz)

«Казакстандын алтын хиттери» - бул музыкалык берүү, анда ар кайсы мезгилдеги сүйүктүү ырлар жана артисттери бар. Программа башкы каармандар, артисттер, акындар жана композиторлор үчүн эшигин ачат. Булар ушул күнгө чейин музыкага салым кошкон белгилүү өнөр ээлери эле эмес, ысымдары калып өздөрү дүйнөдөн өткөндөрү дагы бар.

×