Museum Stories

Museum Stories

Музей азыркы шаар турмушунун борборлорунун бири. 2020-жылы пандемия учурунда музейлердин турмушунда өзгөрүүлөр болду, онлайн турлар жаңы популярдуу формат болуп калды. Буга байланыштуу, бүгүн дагы онлайн-экскурсиялар чоң суроо талапка ээ болду.  

«Музей окуялары» долбоорун алдыңкы, тажрыйбалуу искусство таануучу Екатерина Резникова сунуштайт. Ал музейдин залдары аркылуу саякатка келип, сүрөтчүлөрдү жана алардын чыгармалары кандайча жаралып жаткандыгын, белгилүү сүрөттөрдүн сырлары, сүрөттөрдүн тагдыры жана алардын жаратуучулары жөнүндө айтып берет. Ошондой эле, ар бир программада сүрөт сырларын ачып, сүрөтчүлөрдүн укмуштуудай тагдырлары жөнүндө айтып берген адистер болот. Музей окуялары телекөрсөтүүүсү музейлердин залдарын гана ачып, көркөм репозиторийдин уникалдуу коллекцияларына жеткиликтүүлүктү камсыз кылбастан, Казакстандын маданий мейкиндигинин чектерин кеңейтет, чет элдик көрүүчүлөрдүн казак маданиятына болгон кызыгуусун арттырат.

×