Important Dates in Kazakhstan

Important Dates in Kazakhstan

Майрамдар – бул элдин руханий баалуулуктарынын жана анын тарыхынын чагылдырылышы. «Important dates in Kazakhstan» программалар циклинде – Казакстандагы салттуу жана заманбап майрамдар жөнүндө.

×