Hello, Kazakhstan!

Hello, Kazakhstan!

«Салам Казакстан!» долбоору Казакстанга биринчи жолу келген чет өлкөлүктөр үчүн сыналгынын жол көрсөтүүчү түрү. Казакстан жөнүндө интернеттен гана окуп, эми өз көзү менен көргөн чет элдиктердин көзү менен өзүбүзгө көз чаптыруу.Бул башка бирөөнүн менталитетине сүңгүү каармандын жеке өзгөрүүлөрүнө кандай таасир этерине байкоо салуу жана бизге тааныш мекенибиздин табигый кооздугуна  суктануу менен кароо мүмкүнчүлүгү. Бул казак тилин үйрөнүү менен биздин маданиятыбызга жана жашообузга күн сайын сүңгүп кирген окуялардын цикли.

×