Focus on Culture

Focus on Culture

«Жания Аубакирова менен маданият жөнүндө баарлашуу» - маданий-агартуу программаларынын цикли, анда Казакстан Республикасынын алдыңкы Эл артисти Жания Аубакирова биздин коомдун белгилүү өкүлдөрү менен ар кандай темада баарлашат. Белгилей кетүүчү нерсе, тематикалык план маданият менен гана чектелип калбайт. Жания Аубакирова Казакстандын маданиятындагы ички жана эл аралык деңгээлдеги иштин абалы жөнүндө өзүнүн көз-карашын гана эмес, ошондой эле ушул темага кызыкдар - бул көркөм менеджмент жана маданияттын коомдун жана адамдардын жашоосуна тийгизген таасири, жана маданияттар аралык байланыш,  маданий контексттер.

Сүйлөшүүнүн темасы – Казакстандагы чыгармачылыктын, музыканын жана театрдын ички мотивдери жана чет өлкөдөгү казак искусствосунун келечеги кандай ...Бул контент ата мекендик жана чет элдик көрүүчүлөргө «казак маданияты» деген эмне, ал кандайча жашайт жана кандайча дем алат деп түшүнүк бере алат.

×