Faces of Art

Faces of Art

Искусство ... Классикалык жана заманбап ... Бул терең мааниси жана мазмуну менен  жашообузду жарык кылат.

«Faces of Art» программасында биз сиздерге башкы каармандардын үнү менен Казакстандын искусствосу тууралуу айтып беребиз.

Тагдыр талкуусу … Баштан өткөн окуялар… Өнөнр таланттары.

×