Altyn Orda

Altyn Orda

Мындан 750 жыл мурун, Алтын Ордо мамлекети Евразиянын кең мейкиндигинде пайда болгон. Ал азыркы Казакстандын аймагынын кыйла бөлүгүн ээлеген. Монгол империясы дүйнөдөгү теңдеши жок мыкты армияны түзө алды. Анын жеңилбестигинин себептери эмнеде эле? Көчмөн мамлекеттен өнүккөн соода тутуму бар шаарлар мамлекети кандайча түзүлгөн?

Алтын Ордонун башкаруучулары эмне менен белгилүү болгон? Алардын тушунда кандай реформалар жана мыйзамдар кабыл алынган? Бул мамлекеттин тургундары кайсы динди тутунушкан? Ислам качан жана кайсы хан тарабынан расмий дин катары таанылган?

Казакстандын музейлеринде кандай археологиялык табылгалар сакталат? Бул баалуу материалдарды казак тарыхчылары келечек муундар үчүн кантип сактап, чогултуп, изилдеп жатышат?

×