«Астана Опера» сахнасында «Спартак» балети

astanaopera.kz

Нур-Султан шаарында дагы бир маданий иш-чара болуп өттү. «Астана Операнын» артисттери Арам Хачатуряндын белгилүү «Спартак» чыгармасын жогорку искусство сүйүүчүлөрүнө тартуулашты. Биздин заманга чейинки I кылымда Рим тарыхынын чыныгы окуяларына негизделген балет гладиаторлор менен кулдардын көтөрүлүшү жөнүндө баяндайт. Сюжет баатырдык, күрөш жана берилгендик менен сүйүү темасына өтө тыгыз айкалышкан. Мындан тышкары, автор унутулгус образдарды жана жаркыраган массалык сценаларын жараткан.

«Спартак» - музыканын, хореографиянын жана живопистин эң жогорку синтезинин үлгүсү болуп саналат. Мельпоменанын көптөгөн храмдарынын репертуарынын көркүн ачкан спектакль үч партиядан турат. Айта кетчү жагдай, бүгүнкү күндө дүйнөдө бул чыгарманын 20га жакын версиясы коюлуп жүрөт.

×