Казакстанда жок болуп бара жаткан жаныбарлардын биобанкы түзүлөт

Казакстанда жок болуп бара жаткан жаныбарлардын биобанкы түзүлөт

Өлкөнүн сейрек кездешүүчү жана жок болуп бара жаткан жаныбарлары менен канаттууларынын биринчи катарына марал, элик, бугу, тармал осьминог, талаа бүркүтү, кара аркар, Тянь-Шань күрөң аюусу жана башкалар кирген.