Караганды аймагында Караменде Бийдин саадагы табылды

12.05.2022, 11:07

Караганды аймагында Караменде Бий Шака уулунун саадагы табылды. Абылай хандын замандашы, кара кылды как жарган калыс бий, чеченден калган байыркы экспонат үч кылымдан бери сакталып келген. Саадактын  чеберчилик менен жасалганы көрүнүп турат. Калың булгаарыдан тигилген. Кур илгичи бар. Бети оймо-чийме менен кооздолгон. Жебе учтары тешип кетпеши үчүн түбү жыгачтан жасалган.

Кайрат Байбосынов, Караменде Бийдин урпагы:

- Чоң энем саадакты өмүрүнүн акырына чейин сактаган. Аны көбүнчө көргөзмөлөргө көрсөтүүнү, музейлерге өткөрүп берүүнү суранышкан, бирок чоң энем макул болгон эмес. Саадактын айрым бөлүкчөлөрү убакыттын өтүшү менен жоголуп кеткендиктен, байбиче үй-бүлөлүк баалуулук катары сактап калгысы келген.

 

Которгон: Илгиз Жамалбеков